منوچهر سرهنگ خانلاری

منوچهر سرهنگ خانلاری

• مدرک کارشناسی حقوق قضایی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۵
• وکیل دادگستری از سال ۱۳۶۵ وعضو کانون وکلای دادگستری مرکز
• مسلط به زبانهای فارسی و انگلیسی
• آدرس ایمیل: m.s.khanlari@karimilawfirm.com
به بالای صفحه بردن