ثبت شرکت در بلغارستان

طبق قانون بلغارستان انواع مختلفی از شرکت ها وجود دارند که به شرح زیر است:

شرکت مسئولیت محدود؛
شرکت سهامی؛
شرکت تضامنی عام؛
شرکت تضامنی محدود؛
شرکت تضامنی محدود به موجب سهام.

میزان مشارکت افراد خارجی در این شرکت ها می تواند تا 100 درصد باشد.
همچنین، مدت زمان لازم برای ورود یا حذف اسناد در دفتر ثبت تجاری شرکت ها بلافاصله 3 روز کاری پس از تاریخ دریافت درخواست ها در دفتر ثبت تجاری است مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد

فرآیند ثبت شرکت:
انتخاب یک نام منحصربفرد
برگزاری مجمع موسس و تدوین اساسنامه، تعیین مدیر یا هیات مدیره
تودیع سرمایه اولیه شرکت در یک حساب

مدارک لازم برای ثبت شرکت:
اساسنامه شرکت؛
صورتجلسه مجمع موسس؛
نمونه امضای تایید شده همه مدیران شرکت؛
امضای اعلامیه مربوط به ماده 142 قانون تجارت توسط تمامی مدیران شرکت؛
امضای اعلامیه مربوط به بند 8 ماده 141 قانون تجارت توسط تمامی مدیران شرکت؛
ارائه گواهی صادره از سوی بانک مبنی بر تودیع سرمایه اولیه؛
تاییدیه از سوی مدیر ذیصلاح شخص حقوقی که عضو شرکت شده است؛
تاییدیه از دفتر ثبت تجاری مربوطه راجع به شخص حقوقی خارجی که عضو شرکت است؛
مدرک پرداخت هزینه های دولتی ثبت شرکت مسئولیت محدود؛
امضای اعلامیه بند 4 ماده 13 قانون تجارت توسط مدیرعامل؛
کسب هرگونه مجوز لازم راجع به هرگونه حقوق خاص در مورد انجام نوع خاصی از تجارت.

این شرکت به چند دلیل نسبت به بقیه انواع شرکت ها ترجیح دارد:
اول آنکه سرمایه اولیه لازم برای تاسیس این شرکت 2 لوا (تقریبا 1 یورو ) است.
دوم آنکه مسئولیت سهامداران تنها تا میزان سرمایه آنهاست.
سوم نیز به دلیل ساختار مدیریتی ساده این نوع شرکت است.

سهام این شرکت می توانند انتقال داده شده و یا به ارث برسند. انتقال سهام شرکت به اشخاص ثالث نیازمند تایید اولیه مجمع عمومی شرکت است. انتقال سهام بایست توسط یک قرارداد رسمی و محضری انجام شود که در دفتر ثبت تجاری نیز درج گردیده است.

ساختار مدیریتی شرکت با مسئولیت محدود شامل:
الف) مجمع عمومی سهامداران؛ و
ب) مدیرانی است که شرکت را اداره کرده و آن را در مقابل اشخاص ثالث نمایندگی می کنند.

نکته: در این نوع شرکت خارجیان نیز می توانند بدون هیچ محدودیتی به عنوان مدیر شرکت انتخاب بشوند.
نهاد مسئول ثبت شرکت در بلغارستان دفتر ثبت تجارتی به همراه نمایندگی ثبت است.

  • مخارج دولتی برای ثبت شرکت چهار هزار روبل (حدودا 66 دلار) می‌باشد.
  • امضای برگه درخواست ثبت شرکت در دفتر اسناد رسمی که هزینه آن 1500 روبل (حدودا 25 دلار) می‌باشد.
  • هزینه تایید ترجمه قانونی اسناد و مدارک 900 روبل (حدودا 15 دلار) برای هر سند می‌باشد.
  • حداقل سرمایه لازم برای شرکت با مسئولیت محدود ده هزار روبل (حدودا 166 دلار) می‌باشد که بایست تا 4 ماه پس از تاریخ ثبت شرکت پرداخت شود.
به بالای صفحه بردن